مدارک مورد نیاز برای دریافت دستگاه و کارت خوان:(سویچ هر دستگاه در توضیحات دستگاه ها قید شده است)

بعد از دانلود کردن از کل صفحات چاپ گرفته بعد از پر کردن بهمراه کپی برابر اصل شده شناسنامه – کارت ملی(پشت و رو ) – قبض تلفن ( کد پستی الزامی است) یا تاییدیه کد پستی محل فعالیت اسکن شده و بصورت فایل زیپ شده( نام فایل کد ملی پذیرنده باشد) آپلود نمائید.

از طریق فرم زیر ارسال گردد.اصل مدارک بایستی از طریق پست به نشانی شرکت ارسال گردد.

در صورتی که شما بخواهید می توانید با انتخاب مدل دستگاه، تکمیل و ارسال مدارک و پرداخت هزینه، ثبت نام کنید. بعد از تایید مدارک توسط PSP اقدام به واریز مبلغ دستگاه کارت خوان نمائید تا دستگاه به آدرس شما ارسال گردد.

( هزینه ثبت نام و مبلغ دستگاه قابلیت تفکیک را دارد)

آپلود مدارک کارتخوان

 

تایید